Modelowanie powierzchni klasy A

Powierzchnie klasy „A” są głównie używane w branży motoryzacyjnej i odnoszą się do tych powierzchni, które są widoczne w produkcie.

Wyzwaniem w tworzeniu powierzchni klasy A jest połączenie potrzeb estetyki (zachowanie ciągłości krzywizn, brak pofalowań), specyfikacji technicznej oraz wymagań produkcyjnych.

CAS

Modelowanie CAS jest procesem przekładania wizji projektanta na wysokiej jakości modele 3D, wykonywane na podstawie szkiców, modeli glinianych lub modeli fizycznych.

Modelowanie CAS pozwala nam na szybkie tworzenie oraz modyfikowanie powierzchni.

Pracuj z ...