Dofinansowanie z Funduszy Europejskich

W ramach programu „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój” w osi działania „Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19” działania „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

firma SPLINE SPÓŁKA CYWILNA PIOTR WYDERSKI, DANIEL RZEPLIŃSKI, KAROL KOMINEK

otrzymała dofinansowanie na projekt:

„Wprowadzenie do przedsiębiorstwa procesu zdalnego tworzenia cyfrowych powierzchni 3D do projektowania motoryzacyjnego i przemysłowego.”

 

Cel Projektu:
Celem realizacji niniejszego projektu jest możliwość wsparcia Spółki Spline s.c. poprzez wdrożenie innowacji procesowej w postaci zmiany procesów związanych z organizacją pracy – możliwości pracy zespołu w środowisku online. Konieczność przeprowadzenia cyfryzacji we wskazanym zakresie podyktowana jest przede wszystkim umożliwieniem zespołowi pracy w warunkach pandemicznych. Opisany cel zostanie osiągnięty poprzez zakup licencji umożliwiającej zdalne tworzenie cyfrowych powierzchni 3D oraz zdalne współdzielenie projektu zarówno w obrębie zespołu projektowego jak i partnerów czy klientów Spółki.

Planowane efekty:

Realizacja niniejszego projektu pozwoli na utrzymanie ciągłości pracy zespołu projektowego w przypadku pandemii, co przełoży się nie tylko na możliwość osiągania przychodów w przypadku pandemii czy lock-downu, ale także pozwoli na utrzymywanie stałych relacji z partnerami biznesowymi, co w przyszłości zaowocuje umocnieniem pozycji rynkowej Spółki na tle konkurencji.

Wartość projektu: 291 436,66 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 247 721,16 zł

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19